Camerasysteem vermindert ladingdiefstal met een kwart

29-06-2011

Transportcriminaliteit kan met 25 procent worden verminderd (90 miljoen euro) als het zogeheten Secure Lane - een intelligent cameratoezichtsysteem op verzorgingsplaatsen - landelijk wordt ingevoerd. Dit blijkt uit onderzoek van een aantal private organisaties en ministeries dat vandaag is aangeboden aan minister Opstelten van Veiligheid en Justitie.

Om Secure Lane verder succesvol landelijk uit te rollen, is het essentieel dat publieke en private partijen nauw samenwerken en tevens oplossingen aandragen voor financiering. De opstellers van het onderzoek adviseren om de verzorgingsplaatsen met een tankstation of restaurant, truckstops en bedrijventerreinen langs de belangrijkste transportcorridors in Nederland te voorzien van intelligent cameratoezicht.

Transportcorridor 

De transport en logistiek sector lijdt, zo melden onder andere EVO en TLN jaarlijks rond de 350 miljoen euro directe schade door transportcriminaliteit, waarbij ladingdiefstal het meeste voorkomt. Om de aanpak van deze vorm van criminaliteit te versterken is na een proef in 2008, de transportcorridor Rotterdam - Eindhoven - Venlo met Secure Lane beveiligd.

Dit intelligente camerasysteem is toegepast op vijftien verzorgingsplaatsen langs deze corridor en is aangesloten op een bestaand publiekprivaat netwerk van cameratoezicht op bedrijventerreinen. Bij een calamiteit worden de live beelden doorgestuurd naar de meldkamers van politie, brandweer en GGD voor verdere acties.

Minder incidenten

De proef is volgens de initiatiefnemers een succes gebleken. Het aantal incidenten op de beveiligde verzorgingsplaatsen langs de corridor Rotterdam - Eindhoven - Venlo is dankzij Secure Lane teruggelopen van 74 naar slechts vier incidenten per jaar. Volgens de opstellers van het onderzoek wordt dankzij dit camerasysteem de sociale veiligheid vergroot en wordt onze internationale concurrentiepositie en vestigingsklimaat versterkt.

Landelijke uitrol

Alle betrokken partijen binnen Secure Lane hebben daarom de wens uitgesproken om het systeem permanent in te voeren en landelijk uit te rollen. De proef toont echter ook aan dat transportcriminaliteit en dan met name ladingdiefstal zich verplaatst naar minder of niet beveiligde locaties. Hierdoor is het noodzakelijk om Secure Lane gebiedsgericht in te voeren op zowel verzorgingsplaatsen, truckstops als bedrijventerreinen.

Gebiedsgerichte aanpak 

Betrokkenen hebben onderzocht hoe Secure Lane landelijk kan worden ingevoerd en op welke wijze dit op lange termijn publiekprivaat gefinancierd moet worden. Het succes van Secure Lane staat of valt bij een gezamenlijke gebiedsgerichte aanpak. Het onderzoek adviseert verder dat de betrokken publieke en private partijen intensief met elkaar samenwerken en investeren.

Jaar terugverdientijd 

Uiteindelijk doel is om de economische schade door transportcriminaliteit met 25 procent per jaar terug te dringen. Dat komt neer op een bedrag van ongeveer 90 miljoen euro. Volgens de opstellers van het onderzoek is deze doelstelling haalbaar. De maatschappelijke investeringen van Secure Lane zouden daarmee binnen één jaar zijn terugverdiend. 

Uitstekend initiatief

Volgens minister Opstelten, die het rapport ontving uit handen van TLN-voorzitter Alexander Sakkers, is transportcriminaliteit een serieus probleem waar de overheid al veel tegen doet. In een toespraak in Nieuwspoort gaf hij aan blij te zijn dat de transportsector ook zelf stappen zet om transportcriminaliteit tegen te gaan. "Secure Lane is een uitstekend initiatief dat goed laat zien waar nauwe samenwerking tussen de publieke en private sector kan leiden", aldus de minister, die een landelijke uitrol van Secure Lane een logische vervolgstap vindt om transportcriminaliteit verder terug te dringen.

Betrokken partijen

Het Secure Lane-onderzoek is een initiatief van TLN, EVO en het Verbond van Verzekeraars in samenwerking met het ministerie van Veiligheid en Justitie, het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Ook werd nauw samengewerkt met Stichting CrimiNee!, Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit (AVc), Maecon en Les Routiers.

Via www.logistiek.nl - link: http://tinyurl.com/6g98wo2