Twijfels bij noodzaak snelweguitbreiding

24-11-2013

(Novum) - De uitbreiding van snelwegen wordt vaak onvoldoende onderbouwd. De toekomstscenario's waarmee wordt gerekend in de besluitvorming, gaan uit van een onrealistisch hoge verkeersgroei. Dat staat in een zondag gepubliceerd onderzoek van CE Delft in opdracht van een aantal natuur- en milieuorganisaties.

De werkelijke hoeveelheid verkeer is volgens de onderzoekers kleiner dan die in het scenario met de laagste groei. Hierdoor wordt het nut van nieuwe snelwegen te gunstig voorgesteld. De natuur- en milieuorganisaties roepen minister van Infrastructuur Melanie Schultz van Haegen (VVD) en de Tweede Kamer op de besluitvorming over nieuwe snelwegen te herzien.

Bij de doorrekening van veel wegenprojecten is volgens CE Delft uitsluitend met het scenario met de hoogste verkeersgroei gerekend. Dat betekent dat besluiten over nieuwe snelwegen mogelijk worden gebaseerd op onvolledige en onrealistische informatie. De natuur- en milieuorganisaties wijzen erop dat de aanleg van nieuwe wegen onomkeerbare negatieve gevolgen heeft voor milieu, natuur en landschap. Ze pleiten daarom voor een rationelere onderbouwing.

De onderzoekers namen zes snelwegprojecten met een totaal budget van meer dan vijf miljard euro onder de loep. Als van een 'realistische verkeersgroei' wordt uitgegaan, zou de aanleg van de Blankenburgtunnel bij Rotterdam meer kosten dan opleveren. Ook voor de projecten A13/A16 bij Rotterdam, de doortrekking van de A15 bij Arnhem en Nijmegen en de Noordoostcorridor Eindhoven valt de alternatieve doorrekening negatief uit.

GroenLinks laat in een reactie weten de aanleg van extra snelwegen te willen stoppen 'vanwege foutieve cijfers'. Schulz moet opnieuw doorrekenen of haar asfaltplannen wel nodig zijn, gaat Kamerlid Liesbeth van Tongeren maandag voorstellen bij het debat over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT).

"We moeten niet bouwen voor de leegstand alleen om wegwerkers aan het werk te houden of vanwege de verkiezingsbeloften van de minister", vindt Van Tongeren. "Ik wil dat de minister de aanleg van die wegen stillegt tot duidelijk is of al die miljarden voor asfalt echt nodig zijn. Het is tijd dat ze luistert naar experts die laten zien dat meer asfalt nu geldverspilling is."

D66 vindt dat het rapport laat zien dat de wereld verandert. "Dat betekent dat minister Schultz de scenario's moet moderniseren op basis waarvan ze nieuwe wegen plant", zegt Kamerlid Stientje van Veldhoven in een reactie. Zij wil dat de Schultz de lijst met geplande wegen opnieuw tegen het licht houdt. "We kunnen ons geld voor wegen maar één keer uitgeven, dus dat moeten we besteden op basis van een realistisch beeld en de laatste inzichten."