Minister Schultz investeert opnieuw miljoenen in innovatiecontracten Water en Logistiek

03-10-2013

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu investeert in 2014 en 2015 opnieuw tientallen miljoenen euro’s in innovatiecontracten voor de topsectoren Water en Logistiek. Voor innovatieve projecten in de watertechniek trekt de minister volgend jaar 8 miljoen euro en in 2015 24,3 miljoen euro uit. Met het innovatiecontract Logistiek is volgend jaar 3,3 miljoen euro gemoeid en in 2015 12,6 miljoen.

Samenwerking
Woensdag werd in de Ridderzaal in Den Haag het Nederlandse Kennis- en Innovatiecontract 2014-2015 getekend, een overeenkomst tussen Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen en overheden over investeringen in kennis en innovatie in de negen topsectoren. In totaal tekenden 20 partijen voor de samenwerking, onder wie minister Schultz. “De kracht van onze topsectoren is dat bedrijven, kennisinstellingen en overheid heel gericht samenwerken”, stelt de minister. “Eigenlijk slaan we twee vliegen in één klap. We zoeken oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken, bijvoorbeeld op het gebied van waterveiligheid en duurzame en slimme logistiek. Tegelijkertijd stimuleren we met de topsectoren de economie van Nederland. We versterken de internationale concurrentiepositie van bedrijven.”

Deltatechnologie
In het Innovatiecontract Deltatechnologie staat onder meer de ambitie om slimme dijken te realiseren. Zo zou de Afsluitdijk een Energiedijk moeten worden. Bij Den Oever wordt gewerkt aan test- en demonstratiefaciliteiten voor energiewinning uit spui- en getijstroom. Vanuit het vorige Innovatiecontract heeft het ministerie hieraan 660.000 euro bijgedragen. Ook zorgt het ministerie voor vergunningen voor Blue Energy proeven, waarbij energie wordt gewonnen uit het verschil tussen zoet en zout water. Schultz: “De Afsluitdijk kan een voorbeeldfunctie krijgen als slimme dijk die niet alleen beschermt tegen hoogwater, maar waarmee je ook energie kunt winnen. Die technieken zijn niet alleen goed voor Nederland, we kunnen ze ook exporteren.”

Vrachtwagens van de weg
Onderdeel van het Innovatiecontract Logistiek is bedrijven slimmer gebruik te laten maken van alle vervoerswijzen, ook over water en spoor. De topsector Logistiek is begonnen met de corridor Rotterdam-Moerdijk-Tilburg. Op dit traject maken vervoerders gebruik van zogenaamd synchromodaal transport: een combinatie van vervoer over weg, spoor en water. Inmiddels bestaat in Nederland tien van dit soort corridors. “Het haalt veel vrachtwagens van de weg met bijbehorende positieve effecten voor de bereikbaarheid en CO2-uitstoot”, zegt Schultz. Een van de belangrijke nieuwe projecten van de topsector Logistiek richt zich op het papierloos wegtransport. In dit project wisselen logistieke bedrijven digitaal volgens vaste standaarden gegevens uit waardoor ze ladingen kunnen bundelen en retourritten kunnen combineren.

De totale waarde van de het Nederlandse Kennis- en Innovatiecontract 2014-2015 bedraagt 4 miljard euro voor de jaren 2014 en 2015, waarvan de helft voor rekening komt van het bedrijfsleven. De andere helft komt van de overheid. Andere voorbeelden uit het Innovatiecontract zijn het ontwikkelen van een autogordel voor zwangere vrouwen, het verbeteren van de werking van medicijnen tegen kanker en het efficiënter zuiveren van water met gebruik van minder chemicaliën.