Grote veranderingen in de transportsector nodig

24-06-2013

ROTTERDAM – De Nederlandse transportsector gaat de komende jaren te maken krijgen met ingrijpende veranderingen. Door technologische vernieuwingen en de oprukkende ICT, gecombineerd met nieuwe toepassingen als 3D-printing, is het noodzaak om van innovatie een speerpunt te maken. Ook blijkt uit het onderzoek van de gerenomeerde onderzoekbureau’s Panteia en Anker Solutions dat de Nederlandse bevolking erkent dat de transportsector een belangrijke bijdrage levert aan de Nederlandse economie.

De toekomstverkenning voor de komende 50 jaar werd gisteren tijdens de Dag van Transport in Rotterdam door CEO Arjan Bos van TVM verzekeringen aangeboden aan voorzitter van de vaste Kamercommissie van Economische Zaken Mariette Hamer (PvdA). De onderzoekers komen tot de concusie dat pas in 2020 de economische crisis onder controle zal zijn en de transportsector weer in rustig vaarwater terecht komt. “De volumes zullen traag herstellen.”. Van grote invloed op de sector zullen de forse toename van het inkopen via internet zijn en de snelle komst van 3D-printing, waardoor consumenten thuis alleen nog grondstoffen nodig hebben en de goederen zelf thuis worden geproduceerd. “Verschillen tussen stedelijk, regionaal en internationaal vervoer worden steeds groter. Transportbedrijven zullen steeds meer rechtstreeks bij de klant aan huis afleveren.”

Verder heeft Anker Solutions een onderzoek gedaan onder de Nederlandse bevolking naar het imago van de transportsector. Belangrijkste uitkomst: de Nederlandse bevolking is positief over de branche en ziet er een duidelijke toegevoegde waarde voor de Nederlandse economie in. Wel hebben de Nederlanders belangrijke opdrachten voor de transportbranche. Er zal meer moeten worden ingezet op duurzaamheid en innovatie, verkeersveiligheid blijft een speerpunt en men zal moeten blijven innoveren.

Er bestaat een hoop onwetendheid over de Nederlandse transportsector, stelt onderzoeker Hans Anker vast. En onbekend maakt onbemind. Zo kan de branche volgens hem het beeld al snel bijstellen wanneer de prestaties en ambities op het gebied van duurzaamheid worden benadrukt. Vrachtauto’s zijn bijvoorbeeld in de ogen van menigeen milieuvervuilend. Wat weinigen weten is dat de emissies van stikstofoxiden (NOx), zwaveloxiden (SO2), stofdeeltjes (PM10) en kooldioxide (CO2) zijn teruggedrongen. Mede door het gevoerde overheidsbeleid zijn vrachtauto's schoner en zuiniger geworden. Ook zijn slagen gemaakt op het terrein van verkeersveiligheid, waarbij in verhouding tot de vervoerskilometers relatief weinig (dodelijke) ongelukken gebeuren.En dan is er nog het grote economische belang van de logistiek Nederland. De doorsnee Nederlander heeft er geen benul van dat ons land qua vervoerd gewicht de derde positie in Europa inneemt. ,,Het zijn verhalen die wél moeten worden verteld, natuurlijk’’, zegt Anker.

Als grootste gespecialiseerde transportverzekeraar in de Benelux kiest TVM verzekeringen de komende jaren voor een ambitieuze aanpak om samen met de Nederlandse transportsector innovaties en duurzaamheid op te pakken.

CEO Arjan Bos: ”We willen gaan werken aan een laagdrempelig kennis- en innovatieplatform voor de transportbranche. In dit platform, kenniscentrum of instituut, de exacte invulling ligt nog niet vast, willen we concreet met onze leden en de Nederlandse transportsector aan de slag om die veranderingen die nodig zijn te helpen ontwikkelen en invoeren. We willen zo een bijdrage leveren om Nederland kwalitatief en innovatief “state of the art” te laten blijven.

Een andere uitkomst van het onderzoek van Anker Solutions was dat de Nederlanders veel sympathieke voor banken en verzekeraars met een coöperatieve structuur.

Arjan Bos: ”Daar willen we de komende jaren nog meer in gaan investeren. Als cooperatie zonder winstoogmerk wil TVM ook de kennis en ervaring van de organisatie en haar leden ten goede laten komen aan deze zelfde samenleving. Het is ook een van de redenen dat TVM de TVM Foundation heeft opgericht. Een stichting die maatschappelijke initiatieven ondersteunt. Van veiligheidsprojecten in de buurt tot acties gericht op duurzaamheid.”

De Dag van Transport in de Maassilo in Rotterdam werd geopend door de Nederlandse astronaut Andre Kuipers en afgesloten met een daverend concert door Guus Meeuwis. Daar tussendoor werd er door deskundigen uit politiek, wetenschap en sport gediscusseerd over de meest uiteenlopende thema’s: van de toekomst van de transportsector tot sportsponsoring.