Transport- en Milieucontrole op A7 en N381

20-11-2013

DRACHTEN - De politie en de RDW hielden woensdag een transport- en milieucontrole op de A7 en de N381. Voertuigen werden van de weg gehaald en ter controle aangeboden op het steunpunt van de Provinciale Waterstaat op het Noorderend in Drachten.

Er werd gecontroleerd op de belading, vereiste papieren en op de technische- en gebruikerseisen van onder andere vrachtwagens met afval en milieu gevaarlijke stoffen en bestelauto's, lichte vrachtauto's tot 3500 kg. Ook vrachtauto’s met zeilen zijkant werden gecontroleerd. Dit omdat bij deze groep vaak overtredingen met betrekking tot het zekeren van de lading voorkomen.

Er werden in totaal ongeveer 30 voertuigen aan een controle onderworpen. Hierbij bleek één op de drie voertuigen niet in orde te zijn. Vier keer werd een maatregel opgelegd wat inhoud dat men niet meer verder mocht rijden tot de overtreding is verholpen.

Er werden onder meer overtredingen geconstateerd betreffende overbelading, niet handsfree bellen, versleten banden, niet juist zekeren van lading, overtreding betreffende ADR en de breedte van het voertuig.