120 miljoen euro voor bouw- en infrasector

14-10-2013

(Novum) - De werkgevers in de bouw en infrastructuur investeren de komende twee jaar samen met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 120 miljoen euro in de sector. Het geld gaat onder meer naar het realiseren van leer-werkplekken. Dat blijkt uit het maandag gepresenteerde sectorplan Bouw en Infra. Het plan creëert geen extra werkgelegenheid.

Het sectorplan zet in op het behoud van vakkrachten en het vergroten van de instroom van nieuwe werknemers. Zo willen de deelnemende partijen leermeesters inzetten die ouder zijn dan 55 jaar. Zij moeten hun vakkennis overdragen aan leerlingen die een zogenoemde beroepsbegeleidende leerweg volgen.

Voor langdurig werklozen die nog geen 27 jaar zijn, worden 250 banen gecreëerd. Zij nemen de plek in van een werknemer die vrijwillig voor zijn pensioenleeftijd is gestopt met werken. Voor werknemers die ouder zijn dan 55 jaar wordt geïnvesteerd in het voorkomen van werkloosheid. Hun werkgevers krijgen hiervoor loonkostensubsidie.

Onder meer FNV Bouw, CNV Vakmensen, Bouwend Nederland en de Aannemersfederatie Nederland zijn als sociale partners bij het sectorplan betrokken. De bouwsector neemt de helft van de investering voor zijn rekening, het kabinet de andere zestig miljoen.