Begroting: Volgend jaar 149 kilometer asfalt erbij

17-09-2013

DEN HAAG (Novum) - Asfalteerders mogen volgend jaar met 149 kilometer snelweg aan de slag. Dat blijkt uit de dinsdag gepresenteerde begroting van het ministerie van Infrastructuur. In totaal wordt volgend jaar 2,8 miljard euro in wegen geïnvesteerd, 2,4 miljard euro in het spoor en 0,9 miljard in de vaarwegen. Vanuit het Deltafonds komt 1,2 miljard beschikbaar voor de bescherming van het land tegen hoogwater.

Minister Melanie Schultz van Haegen (VVD) wil in 2014 vaart zetten achter belangrijke wegprojecten zoals de aanleg van de Blankenburgtunnel, de verbreding van de A27 bij Utrecht en het verlengen van de A15.

Schultz wil vanaf 2015 driehonderd miljoen euro extra uittrekken voor een betere benutting van wegen, het spoor en de vaarwegen. Dan gaat het bijvoorbeeld om een betere spreiding van het verkeer overdag. Wanneer meer containers over het water worden vervoerd, vermindert dat ook de filedruk op de weg. Ook denkt de bewindsvrouw aan projecten om automobilisten te stimuleren buiten de spits te rijden en de inzet van nieuwe technologie voor vervoer- en verkeersinformatie.

Voor wat betreft het spoor wordt volgend jaar begonnen met het weghalen van een aantal wissels bij Utrecht Centraal, wat ertoe moet leiden dat het spoorvervoer rond de domstad minder gevoelig wordt voor storingen. Ook worden diverse stations opgeknapt, komen er meer fietsenstallingen en wordt de toegankelijkheid van stations verbeterd.

Ook Schultz ontkomt niet aan verdere bezuinigingen. Van de zes miljard die het kabinet extra wil bezuinigen, moet de bewindsvrouw vanaf volgend jaar ruim achttien miljoen structureel bezuinigen. Waar deze bezuinigingen neerslaan, wordt later bekendgemaakt.

Andere maatregelen uit de begroting:

-Het kabinet neemt in 2014 een voorkeursbeslissing over de invoering van het Europese beveiligingssysteem voor treinen ERTMS.
-Om de doelstelling van maximaal vijfhonderd verkeersdoden in 2020 te realiseren geeft het kabinet bijzondere aandacht aan fietsers en ouderen.
-Staatssecretaris van Milieu Wilma Mansveld (PvdA) wil volgend jaar met het programma Van Afval naar Grondstof werken aan een versnelling van de transitie naar een circulaire economie. Ook presenteert zij volgend jaar de Ketenaanpak Kunststof waarmee de waarde van gerecycled kunststof wordt verhoogd.
-Schultz wil volgend jaar de Omgevingswet naar de Tweede Kamer sturen, die moet leiden tot minder regels en één loket voor omgevingsvergunningen, kortere procedures en een besparing van honderden miljoenen euro's. In de Omgevingswet worden vijftien bestaande wetten, zoals de Waterwet, de Crisis- en herstelwet en de Wet ruimtelijke ordening, samengevoegd tot een nieuwe wet.
-In 2014 gaat de leeftijd voor de verplichte seniorenkeuring voor motor en auto naar van 70 naar 75 jaar. Ook wordt de afgifte van kentekenbewijzen gemoderniseerd en vervalt de toonplicht
-In 2014 worden de eerste terminals op de Tweede Maasvlakte in gebruik genomen en wordt verder gewerkt aan de realisatie van 750 hectare natuur- en recreatiegebied -Honderd miljoen wordt vrijgemaakt om te voldoen aan de Europese normen voor waterkwaliteit
-Voor de realisatie van het Kierbesluit is zeventig miljoen gereserveerd.