TVM veiligheidsplan

Veiligheidsplan: minder schades, meer plezier in het werk

TVM beperkt zich niet tot het verzekeren van risico’s. Integendeel: de nadruk ligt juist op het actief voorkomen van ongelukken. Schadepreventie levert alle partijen immers direct voordeel op. Veiligheid moet altijd centraal staan. Zeker in het steeds hectischer verkeer. TVM hecht veel waarde aan goed onderhoud en vooral aan een goede training van de chauffeurs. Per slot van rekening is een beroepschauffeur overtuigd van het belang om mens en materiaal heel te houden. Om de kennis van chauffeurs omtrent veiligheid te bevorderen heeft TVM het unieke veiligheidsplan ontwikkeld. Dit is een gratis plan van aanpak waarbij chauffeurs leren om schade zoveel mogelijk te voorkomen. Dat levert alle partijen direct voordeel op.

De druk bezochte chauffeursbijeenkomsten bewijzen dat deze gratis service enorm wordt gewaardeerd. Bovendien heeft het Veiligheidsplan haar nut aantoonbaar bewezen. Het bijzonder professionele trainingsprogramma leidt tot schadepreventie. Uit onderzoek blijkt dat het aantal schades na een jaar zelfs met gemiddeld 30% is afgenomen. En dat heeft natuurlijk ook een grote verbetering van de verkeersveiligheid tot gevolg!

Mocht u meer willen weten over het TVM veiligheidsplan klik dan hier.