Privacy Statement Ridders van de Weg

Verantwoordelijke

Stichting TVM veiligheidsplan (hierna: TVM), is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerkingen die samenhangen met Ridders van de Weg.

Doel
TVM verwerkt persoonsgegevens in het kader van Ridders van de Weg worden voor de volgende doeleinden:

  • Het geven van toestemming voor het meedoen aan de procedure voor Ridders van de Weg;
  • Het aanbieden en beheren van een inlog op de persoonlijke omgeving voor Ridders op de website;
  • Het registeren van de toestemming van de vrachtautochauffeur om gegevens op te vragen en te contoleren bij en te delen met diens (oud-) werkgever(s);
  • Het opvragen en controleren van de gegevens van de vrachtautochauffeur bij diens (oud-) werkgever(s) overeenkomstig de voorwaarden van het Reglement in aanmerking komt voor Ridderschap nadat de chauffeur hier toestemming voor heeft verleend;
  • Administratie van de mate waarin de vrachtautochauffeur overeenkomstig de voorwaarden van het Reglement in aanmerking komt voor Ridderschap;
  • In overleg met werkgever vaststellen of werkgever vrachtautochauffeur wil voordragen als kandidaat voor het Ridderschap;
  • Informeren en uitnodigen van vrachtautochauffeur met betrekking tot de huldiging;
  • Aanbieden en promoten van een community van Ridders op de website en het onder de aandacht brengen van gedachtengoed van de Ridders van de Weg bij het publiek;
  • Contact onderhouden met Ridders omtrent nieuwe edities van Ridders van de Weg.

Persoonsgegevens
In het kader van Ridders van de Weg worden de volgende gegevens verwerkt: Contactgegevens van de chauffeur en naam van de werkgever (Formulier chauffeur) Contactgegevens en geboortedatum van de chauffeur, naam van de werkgever, gegevens betreffende het rijverleden, het arbeidsverleden en de datum van indiensttreding van de chauffeur (Voordrachtformulier werkgever).

Ontvangers
Naast TVM zijn er geen andere ontvangers van persoonsgegevens, behoudens wettelijke verplichtingen. Gegevens worden niet gedeeld met of beschikbaar gesteld aan zuster- en moedermaatschappijen uit de TVM Groep.

Contact
Voor alle vragen, waaronder uitoefening van het recht op toegang tot en rectificatie en verwijdering van gegevens, neem contact op met TVM, t.a.v. Ridders van de Weg, Van Limburg Stirumstraat 250, Hoogeveen, ridder@riddersvandeweg.nl.

Cookies
www.riddersvandeweg.nl gebruikt alleen strikt noodzakelijke cookies voor het verkrijgen van informatie over de kwaliteit en effectiviteit van de website (Google Analytics).

Beveiliging
TVM neemt passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens verzameld en verwerkt in het kader van Ridders van de Weg te beschermen tegen toegang door onbevoegden.

Bewaartermijn
De gegevens die worden verwerkt in het kader van Ridders van de Weg worden bewaard voor maximaal 17 jaar na laatste deelname aan Ridders van de Weg, tenzij de Ridder toestemming geeft zijn gegevens langer te bewaren.

Melding?
TVM heeft de gegevensverwerking in het kader van Ridders van de weg gemeld bij de toezichthouder onder meldingsnummer 1075880.