Disclaimer

Gebruikersbepalingen en -voorwaarden voor Ridders van de Weg

Onderstaande bepaling en voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van Ridders van de Weg. Door in te loggen op de webdiensten, bevestig je dat je akkoord gaat met deze voorwaarden. Je geeft ook toestemming aan TVM verzekeringen om je persoonlijke gegevens te gebruiken zoals hieronder beschreven staat.

Algemene informatie over Ridders van de Weg

Ridders van de Weg is een evenement dat geïnitieerd is door TVM verzekeringen via de Stichting TVM veiligheidsplan. Hieraan gekoppeld is deze webdienst, de ‘Ridders van de Weg’ community. De webdienst bevat onder meer diverse quizzen, blogs en mogelijke wedstrijden. Alle aangemelde gebruikers van de dienst hebben toegang tot de informatie die op de website is gepubliceerd.

Algemene regels voor het gebruik van de webdienst

Als je je aanmeldt voor de Ridders van de Weg Community, dan kies je een gebruikersnaam en een wachtwoord. Deze logindetails zijn persoonlijk. Je mag ze niet aan iemand anders verstrekken. Als je ontdekt dat iemand anders Ridders van de Weg gebruikt met jouw logingegevens, dan moet je redelijke stappen ondernemen om dit te verhinderen en TVM verzekeringen hiervan in kennis te stellen door een e-mail te sturen naar ridder@riddersvandeweg.nl.

Regels en verantwoordelijkheden betreffende het gebruik van elektronische prikborden

TVM verzekeringen biedt de gebruikers van deze website de mogelijkheid om berichten te plaatsen op elektronische prikborden. Als gebruiker ben je persoonlijk verantwoordelijk voor de inhoud van het materiaal, de informatie en de foto’s die je op de website publiceert.

Je bent zelf verantwoordelijk voor het materiaal dat je op de website plaatst en het moet voldoen aan de geldende wetgeving zoals op gebied van auteurs- en portretrecht.

Je stelt TVM verzekeringen, dochterondernemingen van TVM verzekeringen en samenwerkende partners niet aansprakelijk voor claims van derden als gevolg van de informatie die jij hebt gepubliceerd of op het prikbord hebt geplaatst.

Je mag geen informatie publiceren die algemeen aanvaarde publicatienormen schendt, noch informatie publiceren die op enigerlei wijze beledigend of ongepast is. Dit betekent onder meer dat je via het elektronische prikbord geen materiaal mag publiceren dat aanmoedigt of aanzet tot vervolging van etnische groepen, kinderpornografie, illegaal gewelddadig materiaal, strafbare feiten, noch beledigend, vulgair, obsceen, pornografisch of anderszins ongeschikt materiaal, of materiaal dat andere rechten schendt. Informatie of bestanden mogen geen virussen, Trojaanse paarden, gecorrumpeerde bestanden of andere programma’s bevatten die het functioneren van Ridders van de Weg, computer(s) of de eigendommen van andere partijen kunnen schaden.

TVM verzekeringen heeft het recht om zonder nadere motivering onmiddellijk informatie te wissen.

Als je het gevoel hebt dat informatie op het prikbord ongepast of onwettelijk is, dan kun je dit onmiddellijk op de website melden via een mail naar ridder@riddersvandeweg.nl. Graag even aangeven welk materiaal het betreft en wie het heeft ingediend.

Uitsluiting van de website

Als je deze gebruikersbepalingen en -voorwaarden niet volgt, dan heeft TVM verzekeringen het recht voor om je uit te sluiten van Ridders van de Weg Community en je account te verwijderen.

Veranderingen in de bepalingen en voorwaarden

TVM verzekeringen heeft het recht om delen van deze gebruikersvoorwaarden te veranderen, toe te voegen of te verwijderen.

Als gebruiker van deze webdienst, ben je verplicht om op de hoogte te blijven van veranderingen in de gebruikersvoorwaarden.

Persoonlijke gegevens

Voor je Ridders van de Weg kunt gebruiken, moet TVM verzekeringen een aantal persoonlijke gegevens registreren zoals je naam, adres, telefoonnummer, het merk van de vrachtwagen waarin je rijdt en je e-mailadres. TVM verzekeringen zal je persoonlijke integriteit beschermen in overeenkomst met de geldende wet- en regelgeving.

TVM verzekeringen zal je persoonlijke gegevens gebruiken voor de volgende doelen:

1. Inloggen en verbinding met Ridders van de Weg
2. Marktonderzoeken bedoeld om deze dienst te verbeteren
3. Versturen e-mail-nieuwsbrieven die tot doel hebben uw betrokkenheid bij de (verzekerings)producten van TVM te vergroten
4. E-mails met nieuws en aanbiedingen in verband met deze dienst
5. E-mails, SMS- en MMS-berichten die aanbiedingen of advertenties bevatten van TVM verzekeringen,dochters van TVM verzekeringen en/of meewerkende partners.

Je hebt het recht om deze toestemming op ieder moment te beëindigen door een e-mail te sturen naar ridder@riddersvandeweg.nl.

De website mag links bevatten naar andere websites die niet tot TVM verzekeringen behoren. TVM verzekeringen is niet aansprakelijk voor de methodes van deze websites om persoonlijke gegevens te vergaren en de integriteit van de gebruikers te schaden.

Als je vragen hebt over het verwerken van je persoonlijke gegevens, dan kun je contact opnemen met TVM verzekeringen. Je vindt de contactgegevens van TVM verzekeringen onderaan deze pagina. Als je fouten vaststelt in je persoonlijke gegevens dan heb je het recht deze te laten wijzigen. Je hebt ook het recht informatie van ons te ontvangen over, onder andere, welke delen van je persoonlijke gegevens we verwerken en voor welke doeleinden.

Cookies

Wanneer je deze site bekijkt, worden sommige gegevens op je computer opgeslagen in de vorm van een 'cookie'. Cookies worden door veel websites gebruikt om bezoekers toegang te verlenen tot bepaalde functies. De informatie die in een cookie wordt opgeslagen kan ook worden gebruikt om het gedrag van een gebruiker op de website te controleren.

Er zijn twee soorten cookies: bij het eerste type cookie wordt een bestand langdurig opgeslagen op de computer. Hiermee wordt bepaald of er in het verleden contact is geweest tussen TVM verzekeringen en je computer. Het tweede type wordt een 'sessiecookie' genoemd. Dit type wordt tijdelijk opgeslagen in het computergeheugen tijdens je bezoek aan de website. Sessiecookies worden niet langdurig in de browser opgeslagen, maar worden verwijderd wanneer je de browser afsluit.

TVM verzekeringen gebruikt cookies om bezoekersstatistieken te verzamelen en om gegevens op te slaan over je voorkeuren bij het bekijken van de websites. Op deze manier hopen we dat we meer doelgericht aan je informatiebehoeften kunnen voldoen.

Tenzij specifiek aangegeven, worden cookies nooit door de TVM verzekeringen Groep gebruikt om persoonlijke gegevens te verzamelen.

Als je het niet eens bent met het gebruik van cookies door TVM verzekeringen, kun je de browser zo instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. In dat geval kunnen we echter niet garanderen dat alle functies van onze website naar behoren functioneren.

Auteursrechtverklaring

De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd eigendom van TVM verzekeringen. Alle rechten worden voorbehouden.

De verveelvoudiging, overdracht, verspreiding of opslag van informatie op deze website, met inbegrip van maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen en geluid anders dan voor privédoeleinden is niet toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van TVM verzekeringen, tenzij anders aangegeven. Het aanbrengen van wijzigingen in de inhoud van de website is uitdrukkelijk verboden.

Sommige delen van de website bevatten afbeeldingen die vallen onder het auteursrecht van samenwerkende partners.

Geen garanties

De informatie op deze website wordt verstrekt ‘zoals deze is’. TVM verzekeringen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe, indirecte, specifieke of gevolgschade voor enig gebruik van deze website of enige gelinkte website, met inbegrip van maar niet beperkt tot derving van inkomsten, onderbreking van bedrijf, verlies van programma’s of andere gegevens op je informatiebeheerssysteem of anderszins, zelfs indien we uitdrukkelijk op de hoogte zijn gebracht van de mogelijkheid tot het ontstaan van dergelijke schade.

TVM verzekeringen verstrekt geen enkele garantie van welke aard dan ook met betrekking tot andere websites die je via deze website kunt bereiken. Dergelijke garanties worden uitsluitend aangeboden voor gemaksdoeleinden en betekenen niet dat de TVM verzekeringen Groep de inhoud of het gebruik van dergelijke websites op enigerlei wijze onderschrijft of hiervoor enige aansprakelijkheid aanvaardt. Het is bovendien jouw verantwoordelijkheid om maatregelen te treffen om te waarborgen dat alles wat je voor je gebruik selecteert vrij is van virussen, wormen, Trojaanse paarden en andere zaken van destructieve aard.

De informatie op deze website kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving of verplichting worden gewijzigd.

Contactpersoon

Als je vragen hebt over de bovenstaande secties, kun je contact opnemen met Ridders van de Weg via ridder@riddersvandeweg.nl.